f t g m
Copyright 2021 - Custom text here

Asociacijos istorija

Kūno kultūra ir sportas patenkina kiekvieno žmogaus natūralų norą būti greitam, vikriam, stipriam, išvermingam, ugdo valią, moko nugalėti sunkumus. "Citius, altius, fortius" - byloja olimpinis devizas. Jis tinka ir sporto asociacijos "DINAMITAS" veiklai apibūdinti.

 

2004 metais treneriai Virginija Žiedienė ir Jonas Spudis turėdami tikslą suvienyti vaikus, paauglius į bendrą savarankišką kolektyvą nutarė įkurti sporto klubą.

Formuojamą kolektyvą nutarta pavadinti - Lengvosios atletikos asociacija "DINAMITAS".

2004 05 21 įvyko steigiamasis susirinkimas. Pirmuoju asociacijos prezidentu tapo Jonas Spudis. Buvo priimti asociacijos įstatai, išrinkta asociacijos valdyba, sudarytas veiklos planas einamiesiems metams.

2004 06 10 Lengvosios atletikos asociacija "DINAMITAS" įregistruota Registrų centre.

2006 01 Asociacija "DINAMITAS priimta į Lietuvos lengvosios atletikos federacijos nares.

Skaityti daugiau: Asociacijos istorija

Lengvosios atletikos istorija

Lengvoji atletika – integralinė sporto šaka, jungianti ciklinių ir aciklinių lokomocijų pratimų rungtis. Tai ėjimas, bėgimas, metimai, vertikalūs ir horizontalūs šuoliai. Atliekant lengvosios atletikos pratimus optimaliu ir efektyviausiu būdu ugdomos svarbiausios žmogaus fizinės ypatybės: greitis, jėga, ištvermė, lankstumas, vikrumas bei daugybė kitų žmogaus gyvenime būtinų judesių elementų mokėjimų ir įgūdžių, kurie sudaro pagrindą toliau tobulintis daugelyje kitų sporto šakų.

Atletika – senovės graikų kalbos žodis, reiškia pratimą, kovą. Senovės graikai atletais vadino žmones, kurie varžėsi jėgos, greitumo, vikrumo pratimuose.

Lengvoji atletika yra sutartinis sporto šakos pavadinimas, jis neatspindi pratimų atlikimo pobūdžio ir jų prigimties-atsiradimo. XIX a. pabaigoje, XX a. pradžioje, formuojantis šiuolaikinėms sporto šakoms, buvo sujungti ėjimo, bėgimo, šuolių ir metimų pratimai ir pavadinti lengvąja atletika.

Daugelyje šalių lengvoji atletika vadinama tiesiog atletika (athletic-angl.) arba pratimais stadiono take ar lauke (track and field athletic-angl.).

Skaityti daugiau: Lengvosios atletikos istorija

Slapukai

Search